top of page

Försäljning

Genom kunskap-kvalité-känsla-kärlek

Försäljning avser utbyte av varor eller tjänster mot pengar eller annan ersättning mellan en säljare och en köpare. Det är processen att sälja eller marknadsföra en produkt eller tjänst för potentiella kunder.

Försäljning är processen att utbyta varor eller tjänster mot pengar eller annat värde. Professionell försäljning innebär att förstå kundens behov, bygga relationer, effektivt kommunicera fördelarna med en produkt eller tjänst, hantera invändningar och slutligen avsluta affärer på ett ömsesidigt fördelaktigt sätt. Det innebär ofta aktivt lyssnande, empati, problemlösning och fokus på att ge värde till kunderna. Att bygga förtroende, upprätthålla integritet och följa upp med kunder är också avgörande aspekter av professionell försäljning.

Hur vi ökar försäljningen i verksamheten

Bästa sälj kommer genom bästa service leveransen

För att öka försäljningen på en restaurang kan du implementera strategier som:

Menyoptimering

Analysera och optimera menyn genom att lyfta fram populära rätter och justera priser för att öka lönsamheten

Kampanjer och Specialerbjudanden

Inför kampanjer som happy hours, kombopaket eller tidsbegränsade erbjudanden för att locka kunder och öka försäljningen

Försäljningstekniker

Utbilda personalen i att föreslå extra varor eller uppgraderingar för att öka genomsnittsköpets storlek samt korsförsälja kompletterande varor

Förbättrad Kundupplevelse

Fokusera på att erbjuda utmärkt service, stämning och helhetsupplevelse för att uppmuntra återbesök och positiv word-of-mouth

Online Närvaro

Använd online-plattformar för bokningar, matleverans och kampanjer för att nå en större publik och öka synligheten

Samhällsengagemang

Engagera dig med den lokala gemenskapen genom evenemang, sponsring eller samarbeten för att öka varumärkeskännedom och locka nya kunder

Lojalitetsprogram

Implementera ett lojalitetsprogram för att belöna återkommande kunder och uppmuntra dem att besöka restaurangen oftare

Vem är en bra säljare?

Alla med känsla och kärlek till leveransen och kunden/gästen

En bra säljare visar vanligtvis följande egenskaper

Hederlighet och Integritet

Att upprätthålla förtroende genom att vara transparent, etisk och hålla löften

Utmärkta kommunikationsfärdigheter

Förmåga att lyssna aktivt, tydligt förmedla produkt/tjänstefunktioner och skräddarsy meddelanden för att möta kundens behov

Problemlösningsförmåga

Förmåga att identifiera kundbehov, erbjuda lösningar och kreativt hantera bekymmer

Uthållighet och Motståndskraft

Vilja att följa upp, övervinna avslag och anpassa strategier för att uppnå försäljningsmål

Tidsplanering

Prioritera uppgifter, hantera leads effektivt och vara organiserad för att maximera produktiviteten

Produktkunskap

Djup förståelse för produkten eller tjänsten som säljs för att kunna besvara kundfrågor och ge relevant information.

Empati och Emotionell Intelligens

Förståelse för kundens perspektiv, skapa relationer och hantera invändningar effektivt.

Positiv attityd

Att bibehålla en positiv attityd, entusiasm och en kundcentrerad inställning för att skapa en trevlig köpupplevelse

Köpsignaler

Träna-agera-träna-agera för att lära dig se, känna och höra när köpsignaler är.

En köpsignal kan uppstå när en kund visar tecken på att vara intresserad av att köpa en produkt eller tjänst. Det kan vara subtila eller tydliga indikationer som indikerar att kunden är redo att fatta beslutet att köpa. Några vanliga köpsignaler inkluderar:

Frågor om produkten/tjänsten

När en kund ställer specifika frågor om produkten eller tjänsten, kan det vara ett tecken på intresse och övervägande att köpa.

Upprepat intresse

Om en kund återkommer till samma produkt, ställer flera frågor eller visar kontinuerligt intresse, är det en stark köpsignal.

Fysiska reaktioner

Om en kund visar fysiska tecken på intresse, som att röra vid produkten, prova den eller le åt informationen, kan det indikera en köpsignal.

Uttryck av behov eller önskemål

Om en kund uttrycker behovet av en produkt eller hur den skulle lösa deras problem, är det en köpsignal.

Prisdiskussioner

Om en kund diskuterar priset eller jämför olika alternativ, visar det att de funderar på att göra ett köp.

En köpsignal kan infinna sig i olika faser av säljprocessen, och det är viktigt för säljaren att vara uppmärksam på dessa signaler för att kunna guida kunden mot ett köpbeslut på ett övertygande och hjälpsamt sätt. Att vara lyhörd för kundens behov, svara på deras frågor och erbjuda hjälpande råd kan öka chansen att omvandla en köpsignal till en faktisk försäljning.

Hur du ska agera, tänka och prata

Träna-agera-träna-agera för att lära dig se, känna och höra när köpsignaler är.

Ställ Öppna Frågor

Börja med att ställa öppna frågor för att bättre förstå kundens behov och preferenser

Lyft Fram Fördelar

Betona fördelarna och värdet av att uppgradera eller lägga till kompletterande varor för att förbättra deras upplevelse

Lyssna Aktivt

Uppmärksamma kundens svar och skräddarsy dina rekommendationer baserat på deras feedback

Skapa Brådska

Använd fraser som "tidsbegränsat erbjudande" eller "populärt val" för att skapa en känsla av brådska och uppmuntra ett beslut

Ge Social Bevisning

Nämn populära eller rekommenderade varor för att dra nytta av social bevisning och påverka kundens beslut

Paketlösningar

Rekommendera paketlösningar eller erbjudanden för att ge ett mervärde och öka det totala försäljningsbeloppet

Hantera Invändningar

Adressera eventuella bekymmer eller invändningar kunden kan ha genom att erbjuda lösningar och trygghet

Erjud Personliga Rekommendationer

Föreslå varor baserat på kundens preferenser eller tidigare köp för att öka chansen att öka försäljningen

Visa Expertis

Visa upp din kunskap om produkterna eller tjänsterna för att bygga förtroende och trovärdighet hos kunden

Avsluta med Självförtroende

Använd en självsäker och vänlig ton för att avsluta försäljningen och se till att kunden känner sig bekväm och nöjd med sitt köp

Ja eller Nej

En av de svåraste delarna med att sälja kan vara att hantera invändningar från kunder. Detta innebär att ta itu med deras bekymmer, övervinna skepsis och övertala dem att se värdet i din produkt eller tjänst. Att hantera avslag, behålla motivationen och konsekvent uppfylla försäljningsmål kan också vara utmanande aspekter av försäljningsprocessen.

Som säljare, när du står inför en ja eller nej-situation i slutet av en försäljning, är det viktigt att hantera det taktfullt. Om kunden säger "nej" är det avgörande att graciöst acceptera sitt beslut, uttrycka tacksamhet för sin tid och lämna dörren öppen för framtida möjligheter. Om kunden säger "ja", fortsätt med att avsluta försäljningen genom att bekräfta detaljerna, säkerställa kundnöjdhet och slutföra transaktionen.

VÅGA FATTA BESLUTET ÅT GÄSTEN/KUNDEN

DET ÄR VÅR UPPGIFT DET ÄR VI SOM KAN

TÄNK SJÄLV HUR VILL DU HA DET

De 10 bästa

1. Din energi

2. Uppkopplad

3. Känsla under
samtalet

3. Känsla under
samtalet

4. Lyssna och känn av

5. Föreslå och styr åt det hållet du önskar

6. Våga ta kommando

7. Skapa förtroende

8. Våga ta ett avslut

9. Träna

10. Arbeta med kärlek

bottom of page