top of page

NYHET

KUNSKAP

KÄNSLA

KVALITET

KÄRLEK

Master Service

Master Service

När tjänst ges av sann kärlek är det osjälviskt och äkta. Det övergår personlig vinning eller erkännande, och fokuserar enbart på andras välbefinnande.

 

Tjänande handlingar som drivs av kärlek präglas av medkänsla, empati och en djup känsla av anknytning till dem som betjänas.

 

Oavsett om det handlar om att ta hand om en gäst, kund, familjemedlem, en vän i nöd eller att bidra till samhället, kommer motivationen från en plats av ren tillgivenhet. Service som drivs av sann kärlek skapar en känsla av tillfredsställelse och stärker banden mellan individer, vilket främjar en mer medkännande och sammanlänkad värld.

Varför Master Service

"FOKUSET HAR HAMNAT PÅ SIFFRAN - I STÄLLET FÖR HUR MAN FÖRBÄTTRAR UPPLEVELSEN"

"VI HAR PROBLEM ATT GÅ FRÅN ANALYS TILL ACTION."

"UPPLEVER HINDER I ATT LEDNINGEN INTE ÄR DRIVANDE I NPS-ARBETET".

"KVALITETEN PÅ KUNDDATA ÄR VI SAKNAR TILLRÄCKLIG KOMPETENS OCH KUNSKAP INOM DE OLIKA MOMENTEN"

• VI UTBILDAR OCH COACHAR INTE TILLRÄCKLIGNT ELLER INTE ALLS I SERVICE.

SERVICE ÄR ETT YRKE VILKET BORDE VARA FÖRKNIPPAT MED EN GEDIGEN UTBILDNING.

Vad är Master Service

KUNSKAP-KVALITET-KÄNSLA-KÄRLEK

Agera innan frågan kommer

Se innan någon söker

Känna vad som menas

Se och skapa det oväntade servicetillfället

Alltid gästen först

Se alla gäster som medarbetare

Arbeta och leverera med kärlek

Genomförande

01

Enskilda Coachingsamtal

Upptäck din fulla potential genom individuella coachingsamtal. Få skräddarsydd vägledning och stöd för att nå dina mål och övervinna hinder. Boka din session idag och låt oss tillsammans skapa din väg mot framgång.

02

Delaktig i drift

Var med och påverka! Genom att vara delaktig i drift kan du bidra till förändring och framsteg inom verksamheten. Ta chansen att påverka och forma framtiden tillsammans med oss.

03

Löpande uppföljning under 3-6 månader

Få kontinuerlig support och feedback över en period på 3-6 månader. Med löpande uppföljning kan vi säkerställa att du når dina mål och stödja dig genom hela processen.

04

Teamcoaching

Få ditt team att nå nya höjder genom teamcoaching. Med skräddarsydda sessioner och stöd kan vi hjälpa ert team att stärka samarbete, lösa konflikter och maximera sin potential.

05

Certifiering vid påvisat resultat via mätverktyg
och personlig bedömning

Certifiering vid påvisat resultat genom mätverktyg och personlig bedömning ger dig bevis på din prestation och framsteg. Ta stegen mot erkännande och validera dina insatser med vår verifieringsprocess.

Reflektion

DIN ROLL DITT ANSVAR

Vad var bra?

Vad var dåligt?

Vad skall jag tänka på till nästa gång? 

Varför gick det inte som jag tänkt?

Gick allt som jag tänkt?

Vad var svårt?

Hur var min energi?

Vad sa mitt kroppsspråk?

Utbildning -  Serviceingenjör

Vilken kunskap behöver vi för att lyckas?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Hur fungerar jag i olika situationer

Hur uppfattas jag?

Är jag en ambassadör för mitt egna varumärke?

Arbetar jag med egen reflektion?

Är jag villig att förändra mig?

Hur fungerar våra energier?

Hur uppfattas mina energier?

Hur uppfattas jag andras energier?

Är jag införstådd med kraften av det tysta språket?

Har jag swungenseende?

Är jag anpassningsbar i olika situationer?

Sätter jag gästerna i fokus?

Har jag rätt energi?

Tränar jag på Master Service?

Arbetar jag med kärlek?

Egenchecken

Varje morgon - checka av ditt mindset och din energi!

Varje dag vid flera tillfällen checka av dina kollegor och deras energier!

Innan dagens slut, reflektera över dagens möten och ditt agerande!

Ge dig själv beröm och sätt ditt mindset på att nästa dag kommer att bli en strålande dag!

Master Service Certifiering

01.

En period av 6-8 veckor (skräddarsys)

02.

Individ- och grupp

certifiering

03.

Individcoaching A 60min - 30min - 15 min

x 4

04.

Gruppcertifiering

A 120min - 60min x 3

05.

Genomförande: Mål Resan Resultat Uppföljning

bottom of page